Ekologické zručnosti a kompetencie
v individuálnom živote