1. TÉMA

Sme súčasťou prírody, ktorá nás obklopuje

2. TÉMA

Vzťahy medzi živými organizmami a význam biologickej diverzity

3. TÉMA

Vplyv ľudskej činnosti na životné prostredie

4. TÉMA

Ochrana životného prostredia a význam ekologického správania